29 Augusti 1965

Image

4-2 På den tiden, då Rom förföljde Församlingen, fick en kristen som gjorde något misstag, komma in på arenan och bli mat åt lejonen eller något liknande, när de fann atthan var en kristen genom sitt vittnesbörd. Men hans själ blev frälst, för att han var en äkta, oförfalskad Gudstroende som var glad för att besegla sitt vittnesbörd méd sitt blod, när blodet strömmade ut ur ådrorna eller hålen I  kroppen. Då ropade han ut med äkta, fast tro och sade. ”Tag emot min ande, Herre Jesus.”

4-3 Men nu, gör djävulens slughet att människorna nu tror att de är kristna fastän de inte är det. Det är så det är. Det är en listigare tid än det var, när man var tvungen att besegla sitt liv med sitt vittnesbörd. Djävulen har satt ut varje listig fälla som han kan … han är en bedragare.

Image

4-5 Låt oss nu jämföra några Skriftställen eller profetior som Bibeln talar om att de gäller för idag, och jämföra med denna tid som vi befinner oss i nu. 2 Tim.3, lär oss

följande: Profeten säger, att det skall ske i dessa dagar, att människorna skall bli besinningslösa, högmodiga, de skall älska vällust mer än Gud. Jämför detta nu, bara ett ögonblick. Vi skall bara sammanfatta det, vi har inte tid att gå igenom det så noga som vi skulle ta det, men bara för att belysa det viktigaste, så att ni kan titta på det och studera det hemma. Besinningslösa, högmodiga, älska vällust mer än Gud, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, föraktfulla mot dem som är goda. Anden talade uttryckligt om att dessa ting kommer att ske i den sista tiden. Det är dessa dagar profetian talar om.

5-1 Vi läser också i Uppenbarelseboken 3:14, (Laodiceas församlingstidsålder). hur församlingen kommer att vara i de sista dagarna. Det står att den skall sitta som en änka och inte behöva någonting. Den skall vara rik och ha vunnit rikedomar, men inte veta att den är fattig, eländig ömkansvärd, blind och naken.

Image

djävulen

Matteus 4

1Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.

5-4 Denna världens gud, idag, den dyrkade personen I världen idag, är Satan. Människorna är ovetande om att de dyrkar Satan. Men det är Satan som personifierar sig själv som församlingen. De tillber Satan, fast de tror att de dyrkar Gud genom kyrkan, men det är på det sättet som Satan har ordnat det. Du säger: ”Men vänta ett ögonblick, vi predikar Ordet.” Se tillbaka på min text här i kväll. Satan var den förste som predikade Ordet för Eva. ”Gud har sagt.” Förstår ni?

5-6 Människorna som ovetande dyrkar Satan, tror att de tillber Gud. Såsom vi är varnade av profetian i 2 Tess. … Låt oss läsa det: 2 Tess. Andra kapitlet. Låt oss se ett ögonblick på det, om jag kan få tag i det med detsamma.  Jag tycker om att läsa det. Jag har hittat Skriftstället här.

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi,tillkommelse, och huru vi skall församlas
till honom, bedja vi er, käre bröder,

Och se Herrens tillkommelse och församlandet till Honom, när Gud vill församla Sitt folk till Sig i de sista dagarna. Hur människorna ska församlas till Herren, inte till kyrkan, till Herren.

huru vi skall församlas till honom,bedja vi er, käre bröder, att ni icke, vare sig genom någon ”andeingivelse” eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss … som om Herrens dag redan star för dörren. Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och ” Laglöshetens människa,” ( King James Bibel har: ”Syndens människa,” övers. anm. ) (syndens människa, lägg märke till vad han är nu) …fördärvets man, (Det var Judas, förstår ni?) ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.

Image

Så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.

Image


 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”

Johannes 8:32

Uppenbarelseboken 10:1-3;7.

1Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himmelen. Han var klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud, och hans ansikte var såsom solen, och hans ben voro såsom eldpelare;     2och i sin hand hade han en öppen liten bokrulle. Och han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden.     3Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter. Och när han hade ropat, läto de sju tordönen höra sina röster.

Image

7utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

Image

falecom@avozdedeus.org.br